در سال 1991 در شرکت سان پروژه ای برای برنامه نویسی تلوزیون های کابلی و دستگاه های  توکار آغاز شد. James Gosling، Mike Sheridan و  Patrick Naughtonتیم Green (Green Team) را تشکلیل دادند، و شروع به کار روی پروژه کردند؛ در ابتدا بدلیل اینکه یک درخت بلوط در نزدیکی پنجره دفترشان بود، نام آنرا Oak (بلوط) گذاشتند. سپس بدلیل عدم امکان ثبت تجاری نام Oak، اسم آن به Green و بعد از آن Java Coffee و در نهایت به Java تغییر داده شد (جاوا نام جزیره ای در اندونزی است که اولین بار در آن قهوه تولید شد).

تاریخچه جاوا

در سال 1995 اولین نسخه عمومی جاوا توسط شرکت سان منتشر شد، یکسال بعد اولین نسخه رسمی جاوا انتشار یافت و تا کنون در حال بروزرسانی و عرضه میباشد؛

در سال 2010 شرکت سان توسط اوراکل خریداری شد و جاوا تحت تملک این شرکت درآمد.

نسخه های منتشر شده جاوا عبارتند از:

  1. JDK Alpha and Beta (1995)
  2. JDK 1.0 (23rd Jan, 1996)
  3. JDK 1.1 (19th Feb, 1997)
  4. J2SE 1.2 (8th Dec, 1998)
  5. J2SE 1.3 (8th May, 2000)
  6. J2SE 1.4 (6th Feb, 2002)
  7. J2SE 5.0 (30th Sep, 2004)
  8. Java SE 6 (11th Dec, 2006)
  9. Java SE 7 (28th July, 2011)
  10. Java SE 8 (18th March, 2014)