Java Logo
لوگوی جاوا

جاوا یک زبان سطح بالا است که در سال 1995 توسط شرکت سان میکروسیستم طراحی و تولید شد.

در این بخش به مرور و آشنایی قابلیت های این زبان میپردازیم.