به نام خدا

اسم من حجت عابدی، یه توسعه دهتده و برنامه نویس هستم.

در حال حاضر در شرکت فن آوران حفیظ، واحد ADF مشغول به کار هستم.

عاشق برنامه نویسی و حل مسئله هستم. این وب سایت هم برای به اشتراک گذاشتن تجربیات ام هست، تا دیگران مجبور به تجربه کردن دوباره اش نشوند ;-)