تاریخچه جاوا

در سال 1991 در شرکت سان پروژه ای برای برنامه نویسی تلوزیون های کابلی و دستگاه های  توکار آغاز شد. James Gosling، Mike Sheridan و  Patrick Naughtonتیم Green (Green Team) را تشکلیل دادند، و شروع به کار روی پروژه کردند؛ در ابتدا بدلیل اینکه یک درخت بلوط در نزدیکی پنجره دفترشان بود، نام آنرا Oak (بلوط) گذاشتند. سپس بدلیل عدم امکان ثبت تجاری نام Oak، اسم آن به Green و بعد از آن Java Coffee و در نهایت به Java تغییر داده شد (جاوا نام جزیره ای در اندونزی است که اولین بار در آن قهوه تولید شد).

Subscribe to